Måndagsstark
med Linda

1 timme • Gratis för medlem (80kr för övriga)

Måndagspass kl 18,00 med ledare Linda H

Arla Gym

Järnvägsgatan 22
881 35 Sollefteå

Skicka ett meddelande